Statystyki odwiedzin Biuletynu
>Przetargi>Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro  3665
>Prawo wewnętrzne>Zarządzenia dyrektora  3024
>Oferty pracy>Ogłoszenia o naborze  2885
>Oferty pracy>Wyniki naboru  2253
>Przetargi>Wyniki postępowań - zamówienia publiczne  2240
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  1180
>Przetargi>Informacje z otwarcia ofert  1132
>Prawo wewnętrzne>Regulaminy obowiązujące w jednostce  1072
>Przetargi>Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro  1036
>Struktura organizacyjna>Dyrektor  784
>Informacje>Ogłoszenia i obwieszczenia  778
>Prawo wewnętrzne>Statut  665
>Przetargi>Plan zamówień publicznych  588
Informacje>Rejestry i ewidencje>Ewidencja szkół i placówek niepublicznych  525
Informacje>Rejestry i ewidencje>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  470
>Struktura organizacyjna>Starszy księgowy  463
>Struktura organizacyjna>Inspektor ds. oświaty  432
>Struktura organizacyjna>Główny księgowy  426
>Struktura organizacyjna>Kadry  423
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika  397
>Struktura organizacyjna>sekretariat  388
>Struktura organizacyjna>Referent  387
>Struktura organizacyjna>Referent ds. zaopatrzenia szkół i dowozu uczniów  358
>Struktura organizacyjna>Starszy referent ds. sportu  356
>Informacje>Polityka prywatności  320
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Dowożenie uczniów  310
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Wypoczynek wakacyjny uczniów  300
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium socjalne  300
>Struktura organizacyjna>Kierownik gospodarczy  293
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2015 r.  278
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2014 r.  277
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Wynajem i dzierżawa obiektów  264
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego  253
>Przetargi>Wyniki postępowań - nieruchomości  247
>Przetargi>Nieruchomości  241
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium za wyniki w nauce dla absolwentów szkoły podstawowej  241
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2012 r.  240
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2013 r.  225
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Informacja miesięczna - przedszkole  223
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  221
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Sprawozdanie roczne - przedszkole  215
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Spełnienie obowiązku szkolnego i nauki przez dziecko w wieku 16-18 lat  214
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Zmiana we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  214
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium Artystyczne Wójta Gminy Kobylnica  212
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o przyznanie dotacji  210
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Wykreślenie z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej  208
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o przyznanie transzy  204
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Wniosek o dotację - przedszkole  187
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych  181
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Roczne rozliczenie dotacji  172
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciecych  162
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Stypendium sportowe Wójta Gminy Kobylnica dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  160
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Nagroda Wójta Gminy Kobylnica za wybitne osiągnięcia sportowe  155
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2011 r.  126
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków  94
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Współpraca z organizacjami pozarządowymi  82
>BIP>Redakcja BIP  81
>Informacje>Ochrona danych osobowych  73
>Struktura organizacyjna>Wykaz stanowisk i etatów  72
>Struktura organizacyjna>Struktura organizacyjna  68
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Dyżur wakacyjny w publicznych oddziałach przedszkolnych  47
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu  45
Informacje>Sprawozdania finansowe>2018  41
>Informacje>Stosowane środki poprawy efektywności energetycznej  37
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Dowożenie uczniów  31
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym  28
>>  18
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  16
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Okresowe stypendia sportowe za osiągane wyniki sportowe  9
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Wychowanie przedszkolne  4
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym  3
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Stypendia uczniowskie  3
Załatwianie spraw - karty zadań>Oświata i edukacja>Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem  2
Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki>Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym  2
Informacje>Rejestry i ewidencje>Rejestr żłobków i klubów dziecięcych  2
Informacje>Sprawozdania>Sprawozdanie za 2011 r.  1
Informacje>Załatwianie spraw - karty zadań>Żłobki  1
Informacje>Żłobki>Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  1
Początek strony