Wyniki postępowań - zamówienia publiczne

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dotyczy części 1 i 2
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2019/2020”.
więcej...
Aktualizacja: 20.08.2019 Utworzono: 20.08.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dożywianie dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2019 Utworzono: 19.08.2019
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dotyczy części 3
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2019/2020”.
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2019 Utworzono: 06.08.2019
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na usługi społeczne
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dożywianie dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica”.
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2019 Utworzono: 06.08.2019
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - dotyczy CZĘŚCI 1 i 2
przetarg nieograniczony pn. „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2019/2020”
więcej...
Aktualizacja: 30.07.2019 Utworzono: 30.07.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu
na roboty budowlane pn. "Remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku „C” Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2019 Utworzono: 10.05.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na roboty budowlane pn. "Remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku „C” Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2019 Utworzono: 25.04.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę pn.: ”Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica”
więcej...
Aktualizacja: 23.04.2019 Utworzono: 23.04.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na roboty budowlane dotyczące odnawiania oznakowania poziomego, bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem miejsc niebezpiecznych na terenie Gmina Kobylnica...
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2019 Utworzono: 26.03.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019 – semestr II (Zadania Nr 1 – 3)
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2019 Utworzono: 06.02.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na sukcesywną dostawę druków dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylnica na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2018 Utworzono: 10.12.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb obiektów Gminy Kobylnica oraz dla obiektów użytkowanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w latach 2019-2020
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (Zadanie Nr 1), materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych (Zadanie Nr 2), materiałów eksploatacyjnych i tonerów...
więcej...
Aktualizacja: 29.11.2018 Utworzono: 29.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na sukcesywną dostawę kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2019-2020 wraz z transportem i rozładunkiem
więcej...
Aktualizacja: 28.11.2018 Utworzono: 28.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na roboty budowlane dotyczące naprawy nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie w latach 2019-2020
więcej...
Aktualizacja: 27.11.2018 Utworzono: 27.11.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na sukcesywną dostawę materiałów pędnych dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w latach 2019-2020 II
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (Zadanie Nr 1), materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych (Zadanie Nr 2), materiałów eksploatacyjnych i tonerów...
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na sukcesywną dostawę materiałów pędnych dla potrzeb Urzędu Gminy Kobylnica, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy, Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w latach 2019-2020
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2018 Utworzono: 24.10.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę dotyczącą konserwacji i bieżącego utrzymania kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u., znajdujących się w komunalnych budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica zamieszczonego w Biuletynie Zamówień ...
więcej...
Aktualizacja: 07.08.2018 Utworzono: 07.08.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019- II (Zadania Nr 1 – 3)” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2018 r. ...
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2018 Utworzono: 24.07.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę pn.: „Usługi dotyczące wynajmu pojazdów transportowych i maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Kobylnica 2018-2020”zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13-06-2018r. pod ...
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2018 Utworzono: 26.06.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na roboty budowlane pn.: „Odwodnienie hali sportowej w Kobylnicy. Wymiana gruntu, wykonanie odwodnienia oraz odprowadzenie wód deszczowych, wykonanie docieplenia oraz izolacji ścian, wykonanie opaski drenarskiej” zamieszczonego w ...
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w roku szkolnym 2018/2019 (Zadania Nr 1 – 3)” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2018 r. pod ...
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2018 Utworzono: 20.06.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę pn.: „KIEROWNIK PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ” oraz SPECJALISTA D.S. MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ” w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2018 Utworzono: 02.03.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 1, 2, 3
na dostawę pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (Zadanie Nr 1), materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych (Zadanie Nr 2), materiałów eksploatacyjnych ...
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2017 Utworzono: 18.12.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w 2018 roku (Zadania Nr 1 – 4)” – II zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2017 r. pod ...
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę pn.: „Świadczenie usługi utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobylnica, stanowiącego własność Gminy Kobylnica w latach 2018 – 2019” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień ...
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2017 Utworzono: 15.12.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zakup pomocy dydaktycznych TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) dla Szkół Podstawowych na terenie Gminy Kobylnica w ramach programu „Aktywna tablica” zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ...
więcej...
Aktualizacja: 13.12.2017 Utworzono: 13.12.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, piśmiennych i maszyn liczących (Zadanie Nr 1), materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych (Zadanie Nr 2), materiałów eksploatacyjnych...
więcej...
Aktualizacja: 12.12.2017 Utworzono: 12.12.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na usługę pn.: „Dowóz uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica w 2018 roku (Zadania Nr 1 – 4)” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2017r. pod numerem ...
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2017 Utworzono: 21.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na roboty budowlane dotyczące remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych i bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2018-2019 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.10.2017 r. pod numerem ...
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2017 Utworzono: 03.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę pn.: „Zakup wyposażenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) na terenie Gminy Kobylnica”-II zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2017 r. pod numerem 595781-N-2017 oraz w dniu09.10.2017 r. ...
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2017 Utworzono: 24.10.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę pn.: „Zakup wyposażenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) na terenie Gminy Kobylnica” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2017 r. pod numerem 588515-N-2017 oraz w dniu21.09.2017 r. ...
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2017 Utworzono: 27.09.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na dostawę pn.: „Zakup wyposażenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej) na terenie Gminy Kobylnica” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2017 r. pod numerem 588515-N-2017 oraz w dniu21.09.2017 r. pod nu
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2017 Utworzono: 27.09.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, parkingów oraz zatok autobusowych na terenie Gminy Kobylnica w latach 2017 – 2019” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2017
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2017 Utworzono: 27.09.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na roboty budowlane z możliwością składania ofert częściowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w Kobylnicy, Kwakowie i Sycewicach przy wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro wyłączonego ze stosowania ...
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 11.07.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w postępowaniu na roboty budowlane z możliwością składania ofert częściowych w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w Kobylnicy, Kwakowie i Sycewicach przy wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro wyłączonego ze sto
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2017 Utworzono: 03.07.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach” zamieszczonego w B
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2017 Utworzono: 30.06.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na roboty budowlane pn: „Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Kończewie i Słonowicach” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2017 r. pod ...
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2017 Utworzono: 22.06.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługę pn.: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2017 Utworzono: 12.04.2017
Ogłoszenie wyników rozeznania cenowego
ofert złożonych na całodniowe wyżywienie koloni (dzieci i opiekunów) w okresie wakacji 2016 r.
więcej...
Aktualizacja: 12.04.2016 Utworzono: 12.04.2016
Ogłoszenie
Ogłoszenie wyników rozeznania cenowego ofert złożonych na przewóz dzieci wraz z opiekunami na kolonie  na zapytanie ofertowe z dnia 21 marca 2016 r.
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2016 Utworzono: 05.04.2016
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA
OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA, DZIAŁANIE 3.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
więcej...
Aktualizacja: 25.03.2016 Utworzono: 25.03.2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIESZEJ
na „Usługi dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica”
więcej...
Aktualizacja: 29.07.2015 Utworzono: 29.07.2015
Wyniki przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki FORD
Wyniki przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego
marki FORD

więcej...
Aktualizacja: 22.04.2014 Utworzono: 22.04.2014
Wybór oferty na organizację kolonii we Wrocławiu
Wybór oferty na organizację kolonii we Wrocławiu
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2014 Utworzono: 16.04.2014
Wybór oferty na przewóz dzieci na kolonie.
Wybór oferty na przewóz dzieci na kolonie.
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2014 Utworzono: 16.04.2014
Wybór oferty na organizację wycieczki do Warszawy
Wybór oferty na organizację wycieczki do Warszawy
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2014 Utworzono: 16.04.2014
Wybór oferty na organizację pikników edukacyjnych.
Wybór oferty na organizację pikników edukacyjnych.

więcej...
Aktualizacja: 15.04.2014 Utworzono: 15.04.2014
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY

dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę bonów
towarowych oraz kart podarunkowych dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjno

więcej...
Aktualizacja: 29.03.2013 Utworzono: 29.03.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na usługi dowozu uczniów do szkół z obwodów szkół Gminy Kobylnica.
więcej...
Aktualizacja: 24.12.2012 Utworzono: 24.12.2012
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
więcej...
Aktualizacja: 11.12.2012 Utworzono: 11.12.2012
Zawiadomienie o zawarciu umowy
w postępowaniu przetargowym, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę szkolnych placów zabaw w
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2012 Utworzono: 27.09.2012
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJESZEJ
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”
więcej...
Aktualizacja: 26.09.2012 Utworzono: 26.09.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu przetargowym o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
więcej...
Aktualizacja: 24.09.2012 Utworzono: 24.09.2012
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJESZEJ
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”


więcej...
Aktualizacja: 21.09.2012 Utworzono: 21.09.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu ni
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2012 Utworzono: 14.09.2012
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

w postępowaniu przetargowym o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra

więcej...
Aktualizacja: 03.08.2012 Utworzono: 03.08.2012
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na budowę szkolnych placów zabaw w miejscowościach Kwakowo i Słonowice na terenie Gminy Kobylnica w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2012 Utworzono: 17.07.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakup bonów towarowych na rok 2012 dla Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjno – Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i placówek oświatowych w Gminie Kobylnica.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2012 Utworzono: 20.03.2012
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2011 Utworzono: 15.12.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prowadzenie zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach podstawowych w Gminie Kobylnica i w Gimnazjum
w Kobylnicy

więcej...
Aktualizacja: 07.12.2011 Utworzono: 07.12.2011
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Prowadzenie zajęć wyrównawczych – wspomagająco - korygujących oraz rozwijających w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 24.11.2011 Utworzono: 24.11.2011
Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z błędnym wyborem wykonawców
Prowadzenie zajęć wyrównawczych – wspomagająco - korygujących oraz rozwijających w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 18.11.2011 Utworzono: 18.11.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prowadzenie zajęć wyrównawczych – wspomagająco - korygujących oraz rozwijających w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 15.11.2011 Utworzono: 15.11.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Prowadzenie zajęć wyrównawczych – wspomagająco - korygujących oraz rozwijających w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Kobylnica
więcej...
Aktualizacja: 03.11.2011 Utworzono: 03.11.2011

aktualne... Początek strony